Tulossa

Impilahti-ilta Karjalatalossa Helsingissä kuukauden viimeisenä tiistaina klo 18-20. Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Runoilija Edith Södergranin jalanjäljillä -matka Kannakselle 20.-22.4.2018

Kotiseutumatka Karjalaan 5.-9.6.2018

Impilahti-päivät Punkaharjulla 4.-5.8.2018

Impilahti-Seuran perinnelounas 3.11.2018

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Pertti Hämäläinen
pertti.hamalainen (at) pp.inet.fi
puhelin 040 775 5117

Impilahti -

laaja pitäjä Laatokalla

Luonto ja historiaharakkasaari.jpeg

Impilahti sijaitsee Laatokan koillis-laidalla. Maasto rajan takaisen Karjalan pitäjässä on vaihtelevan kaunista. Impilahden maasto on vaihtelevaa. Laatokan rantamaan jyrkkärinteiset mäet ja vehmaat laaksot tuovat maisemaan oman viehätyksensä. Rantojen korkeat kallioniemet työntyvät monin paikoin pitkälle Laatokkaan.

Ennen sotia Impilahden pääelinkeino oli maanviljelys ja kuntaan kuului 27 kylää. Ansiotuloja saatiin pienviljelyksen lisäksi Pitkärannan teollisuuslaitoksista ja ja kaivosteollisuuden tarjoamista töistä.

Impilahti jäi vuonna 1939 alkaneen Talvisodan jalkoihin. Suomalaiset polttivat pääosan kunnan alueen  itäosan asumuksista. Impilahden länsiosan kylät jäivät välirauhan 1944 jälkeen pääosin ehjänä venäläisille, mutta vuosien kuluessa niiden rakennuskanta on hävitetty. Nykyään tiet jättävät sivuun monet entiset kylät, ja alueet ovat metsittyneet. Vanhojen asuinpaikkojen löytäminen  onnistuu varmimmin esimerkiksi GPS paikannuslaitteen avulla.

Lue lisää historiasta ja luonnosta.

Impilahti-Seura

Impilahti-Seura tarjoaa jäsenilleen yhteisen kokemuksen juurista Karjalassa. Sotien 1939-1944 jälkeen luovutetun alueen karjalaiset kokosivat voimansa uusilla asuinalueillaan muistojen tallentamiseksi ja vanhan kulttuurinsa säilyttämiseksi. Alettiin perustaa kotiseutuseuroja. Yhteinen kulttuurihistoria, kokemukset ja muistot ovat vahva seuran jäseniä yhdistävä voima.

Vuosittain järjestetään kotiseutumatkoja, kuukausittaisia teemailtoja, Impilahti-juhlat joka toinen kesä sekä kirkkopyhä keväällä ja perinnelounas syksyllä.

Lue lisää seuran toiminnasta.

[kartta]